Ponedjeljak

Snimka live webinara

Utorak

Abbott satelitski simpozij: R-MAPP – Procjena nutritivnog statusa bolesnika na daljinu

Utorak

Satelitski simpozij GM Pharma / Nutricia:
Ranka Jelovčić Najdenovski: „Onco Sensations“ – osjet okusa i suradljivost bolesnika

Srijeda

Brankica Mijandrušić Sinčić: Kućna parenteralna prehrana: naša iskustva

Dina Ljubas Kelečić: IFALD-neizbježna komplikacija parenteralne prehrane?

Fresenius kabi satelitski simpozij: Iveta Merćep: COVID-19 i vitamin D

Četvrtak

Iva Hojsak: Novosti u pedijatrijskoj populaciji: klinička prehrana u upalnim bolestima crijeva

Irena Karas: Prikaz slučaja bolesnika na CDED dijeti

Petak

Ivana Mikolašević: Sarkopenija u NAFLD

Ana Marija Liberati Pršo: Medicinska nutritivna terapija u metaboličkom sindromu i dijabetesu

Proudly presented to you by ITEO expert AI d.o.o. ITEO expert AI d.o.o.