SRIJEDA

  • Brankica Mijandrušić Sinčić: Kućna parenteralna prehrana: naša iskustva
  • Dina Ljubas Kelečić: IFALD-neizbježna komplikacija parenteralne prehrane?
  •     Fresenius kabi satelitski simpozij: Iveta Merćep: COVID-19 i vitamin D