PETAK

  • Ivana Mikolašević: Sarkopenija u NAFLD
  • Ana Marija Liberati Pršo: Medicinska nutritivna terapija u metaboličkom sindromu i dijabetesu