ČETVRTAK

  • Iva Hojsak: Novosti u pedijatrijskoj populaciji: klinička prehrana u upalnim bolestima crijeva
  • Irena Karas: Prikaz slučaja bolesnika na CDED dijeti